Muligheter etter prøve

Muligheter for høyere utdanning etter avlagt fagprøveprøve

Den teknologiske utviklingen innen elektrofag krever økt kompetanse. 
Samtidig er det stor utskifting av personell i bransjen for tiden. 
Etterspørselen etter fagarbeidere, fagskoleingeniører og høgskoleingeniører er derfor stor og den forventes å
øke ytterligere i årene som kommer.
Du får med andre ord mulighet for bedre og mer
interessante jobber hvis du begynner på et studium på
elektrolinja ved fagskolen eller velger Y-vei ved høgskolen.

Opptakskrav ved Fagskolene på Østlandet.
Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev.
Opptakskrav ved Høgskolen i Gjøvik
Opptakskrav til Y-vei er relevant fagbrev , og du søker direkte til Høgskolen i Gjøvik via lokalt opptak.