Hvorfor Elektro?

Nesten alt vi omgir oss med til daglig er avhengig av strøm for å fungere. Det vil derfor alltid være behov for elektrofagfolk for eksempel i strømforsyning, boliger, industri, fly, skip, tog, kjøretøy, osv.

Samfunnet vårt er er avhengig av en stabil strømforsyning. Det er energimontøren som bygger og vedlikeholder strømnettet, fra kraftstasjon og til forbrukeren. Det er en viktig jobb som er av betydning for både enkeltmennesker, industri og for samfunnet for øvrig. Tenk deg for eksempel en strømstans ved et sykehus. Da er det helt avgjørende at feilen identifiseres og rettes opp så raskt som mulig.

Energioperatørens arbeid er nødvendig for at vannkraftsystemer med store magasiner i fjellene og kraftstasjoner spredt rundt i vårt nærmiljø skal fungere og gi oss den elektrisiteten vi har behov for. Energioperatøren sørger for drift og vedlikehold av kraftverk og fordelingsstasjoner. Dette innebærer reparasjoner, overvåkning og styring av stasjoner og linjenett. I dag blir produksjon og distribusjon av elektrisk energi styrt ved hjelp av avanserte dataanlegg. Energioperatøren vedlikeholder og reparerer damanlegg og mekanikk knyttet til turbiner og annet mekanisk utstyr som benyttes i produksjon av elektrisk energi.

Energiselskapene i Norge ansetter årlig over 1000 nye medarbeidere. 
På fagarbeidernivå er etterspørselen etter energimontører og energioperatører stor på landsbasis. 
For å bli energimontør eller energioperatør er det viktig at du velge utdanningsprogram elektrofag på videregående skole.

Å velge elektrofaglig utdanning er derfor et trygt utdanningsvalg.