Hvordan finne læreplass?

Etter å ha gjennomført VG1-elektrofag og VG2-elenergi på skolebenken kan du søke deg ut i jobb som lærling. Å få skrevet lærekontrakt er egentlig utdannelse med lønn i 2,5 år.

Våre medlemsbedrifter står selv for rekrutteringen av lærlingene. Du må selv finne fram til bedriften du ønsker å jobbe i, og du sender selv en søknad med CV direkte til bedriften. Det er ikke dumt å ta en ringerunde til bedriftene du har søkt læreplass hos. Et godt hjelpe middel for å finne opplæringsbedrift nær deg kan være å ta utgangspunkt i listen over våremedlemsbedrifter 

Det er viktig å være tidlig ute med søknader hvis du skal få den plassen du ønsker deg. Vi anbefaler alle å starte søkeprosessen så tidlig som mulig i andre termin siste år VG2-elenergi. Det er viktige å huske at det er bedriftene selv som bestemmer hvem de skal ansette som lærlinger, og er du heldig blir du innkalt til intervju hos en av bedriftene du har søkt læreplass hos.

Prosjekt til fordypning (PTF) er en viktig arena. Når du er ute i Prosjekt til Fordypning mens du går på skolen har du gode muligheter til å finne ut om faget passer for deg. PTF er også en god arena for å få vist seg frem og bli kjent med de forskjellige bedriftene.