Energioperatør

Energioperatør er en person som arbeider med drift og vedlikehold av anlegg for produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Det gjelder både kraftverk, fordelingsstasjoner og linjenett og kan gjelde både reparasjoner, overvåking og styring.

Yrket krever god kunnskap om mekanikk så vel som elektronikk. 

Utdanningsløpet tar 4,5 år utover avlagt grunnskole. For å bli energioperatør må man gå følgende:

Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag
Videregående trinn 2 (Vg2): elenergi
Ca 2,5 år som lærling i bedrift.
Vg3: energioperatør