Elektriker

En elektriker er en person som har kompetanse og sertifikat til å arbeide på elektriske installasjoner, forutsatt at han er ansatt under en ansvarlig installatør. En elektriker foretar nyinstallasjon, forbedring, oppgradering, feilsøkning og utbedring av feil på et elektrisk anlegg. I Norge er en elektriker underlagt normer, lover og forskrifter innen elektrofaget, som for eksempel FSE og NEK 400.

Elektrikerfaget. Tidligere kalt gruppe L. L Lavspenning (spenning til og med 1000 volt vekselstrøm og 1500 voltlikestrøm regnes som lavspenning). Vedkommende jobber på bygningsinstallasjoner, motoranlegg etc. Det er denne elektrikerklassen som utfører arbeid på elektriske anlegg i boliger, industri, skoler, institusjoner etc. Når folk snakker om elektriker så er det oftest denne typen de refererer til.

Utdanningsløpet tar 4,5 år utover avlagt grunnskole. For å bli elektriker må man gå følgende:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofag
  • Videregående trinn 2 (Vg2): elenergi
    Ca 2,5 år som lærling i bedrift.
  • Vg3: elektriker