Stacks Image 2638
Opplæringskontoret Elkraft ble etablert 1996 og har hovedkontoradresse Kapp Næringshage.
Opplæringskontoret organiserer opplæringen  for lærlinger i energibransjen  for  fagene energimontør, energioperatør og elektrikere.

Opplæringskontoret har i dag totalt 28 medlemsbedrifter fordelt i fylkene Buskerud, Hedmark, Akershus og Oppland.

Opplæringskontoret jobber med aktiv oppfølging av lærlingene og kvalitetsikkrer at hver enkelt lærling oppnår nødvendig kompetanse, som kreves for å utføre selvstendige arbeidsoppgaver i elektrofagene.

Opplæringskontoret driver også med informasjonsarbeid og rekrutteringsarbeid for elektrofagene. Dette gjør opplæringskontoret for å hjelpe ungdom med rett yrkesvalg, og for å sikre en god rekruttering inn mot våre bransjer. En bransje som har et stadig økende behov for kvalifisert arbeidskraft. Opplæringskontoret er aktivt inne på skoler, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre steder hvor ungdom kan treffes.

Opplæringskontoret kan også hjelpe sine medlemsbedrifter med og organisere kurs etter medlemsbedriftens behov for bistand til opplæring innen fagene opplæringskontoret driver opplæring i.
Energiselskapene i Norge ansetter årlig over 1000 nye medarbeidere.
For å bli energimontør eller energioperatør er det viktig at du velge utdanningsprogram elektrofag på videregående skole.
Opplæringskontoret har i dag totalt 28 medlemsbedrifter fordelt i fylkene Oppland, Hedmark, Buskerud, Akershus, og Hordaland.
Ønsker du å finne en bedrift i nærheten av deg?

Kontakt oss
Telefon: 61 11 12 29
Mobil : 905 86 006
Epost: Kontakt oss

Postadresse
Opplæringskontoret Elkraft
Pb. 113
2858 Kapp

Besøksadresse
Kapp Næringshage
2849 Kapp